BORULAMA VE ENSTRÜMENTASYON DİYAGRAMI "P&ID" OKUMA VE YORUMLAMA

Genel Bilgi

Sektör

Tüm Sektörler

Tip
C

Sınıf İçi

O

Online

S

Özel Eğitim

Seviye

BORULAMA VE ENSTRÜMENTASYON DİYAGRAMI "P&ID" OKUMA VE YORUMLAMA

Eğitimin Hedefi;
Borulama ve Enstrümentasyon Diyagramı "P&ID" Okuma ve Yorumlama Eğitimi ile katılımcılara P&ID okuma ve yorumlama konularında temel bilgilerin verilmesi planlanmıştır.
Eğitimde ISO 10628 Diagrams for the Chemical and Petrochemical Industry ve ISO 14617 Graphical Symbols for Diagrams standartları kapsamında gerekliliklerin katılımcılar ile paylaşılması hedeflenmektedir.
 
Borulama ve Enstrümentasyon Diyagramı "P&ID" Okuma ve Yorumlama Eğitimi ile katılımcıların tesis tasarımı, proses kontrol döngüleri tasarımı ve proses iyileştirmelerinde P&ID’lerin kullanımı konularında bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim Süresi;

1 gün

Kimler Katılmalı; 
Prosesleri ile ilgili proses tehlike analizleri çalışmalarını yürüten, proses tasarımı yapan, proses verimliliği konularında çalışan mühendis ve yöneticiler.

Eğitim İçeriği;

 • Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramı İçeriği
 • Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramı standartları
 • Ekipman kodlama kuralları
 • Boru hattı kodlama kuralları
 • Yardımcı kaynak kodlama kuralları
 • Proses kontrol çevrimleri kodlama kuralları
 • ESD kodlama kuralları
 • Trip, alarm, interlok kodlama kuralları
 • Sinyal hatları kodlama kuralları
 • Genel çizim kuralları
 • Dış kaynaklara bağlı kurallar
 • Paftalar arası geçiş kuralları
 • Legend Hazırlama
 • Legend Okuma
 • Çizim Yorumlama
 • Çizim Uygulaması
 • Yorumlama Uygulaması

Yaklaşan Etkinlikler

Ekler İndir