BK-Bütünlük ve Korozyon

Genel Bilgilendirme Eğitim

Endüstriyel Korozyon Mekanizmaları Eğitimi ile katılımcılara , Endüstriyel tesislerde rastlanan korozyon mekanizmaları, detayları, önleme ve kontrol yöntemleri hakkında temel bilgilerin verilmesi planlanmıştır.


İstanbul
1 gün
1850 TL + KDV
 

Genel Bilgilendirme Eğitim

Boru Hatlarında Bakım ve Kontrol Stratejileri Eğitimi ile katılımcılara , endüstriyel sektörlerde sıkça kullanılan  boru hatlarına ve borulamalara günümüzde uygulanan yeni bakım ve kontrol trendleri, risk odaklı yaklaşım metodları ve ilgili standartlar hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.


İstanbul
1 gün
2250 TL + KDV
 

Statik Ekipmanlarda Bakım ve Kontrol Stratejileri Eğitimi ile katılımcılara , Endüstriyel tesislerde kullanılan depoalama tankları, basınçlı kaplar, ısı değştiriciler, karıştırıcı ve reaktör gibi statik ekipmanlarda uygulanan kontrol ve bakım faaliyetleri konularında temel bilgilerin verilmesi planlanmıştır.


Istanbul
1 gün
2250 TL + KDV
 

Genel Bilgilendirme Eğitim

RBI-Risk Tabanlı Kontrol ve Uygulamaları Eğitimi ile katılımcılara , endüstriyel sektörlerde sıkça kullanılan statik ekipmanların, boru hatlarının ve API 580 kapsamına giren diğer ekipmanların risk haritalarının ortaya çıkarılması ve risk düşürücü faaliyetler hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.


İstanbul
2 gün
3500 TL + KDV
 

Genel Bilgilendirme Eğitim

Programın ana amacı; katılımcıların; Güvenilirlik Odaklı Bakım (RCM) uygulamalarının gerekliliği ve teknikleri konularında farkındalık geliştirmeleri ve bu konudaki altyapısal hazırlığın sağlanmasıdır.


İstanbul
2 gün
3500 TL + KDV